Çanakkale Onseki Mart Üniversitesi
Terzioğlu Yerleşkesi 

Burs ve Barınma Koordinatörlüğü
ÖSEM Binası / 1.Kat