Başvurular Sona Ermiştir!

ÇANNAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVLARI

KONTENJANLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanları ÖSYM Merkezinin Yayınladığı Kontenjan listesine göre şekillendirilip aşağıda ilan edilmiştir. Diğer ve yeni gelişmeler BESYO Müdürlüğü Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sitesi üzerinden duyurulacaktır.

BÖLÜMLER

Öğrenci Kontenjanları

Kontenjanların Cinsiyetlere
 Göre Dağılımı

Antrenörlük Eğitimi 50 30 Erkek – 20 Kadın
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 40 20 Erkek – 20 Kadın
Spor Yöneticiliği Bölümü 45 28 Erkek – 17 Kadın
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) 45 28 Erkek – 17 Kadın

Yabancı Uyruklu Kontenjanı her bölüme 5 kişi olmak üzere toplam 20 kişidir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ YGS TABAN PUANLARI

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programı kapsamında bölümlere alınacak öğrenciler için “Başvuru için gerekli Taban YGS Puanları” aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

BÖLÜMLER

YGS

MİLLİ SPORCU VE SPOR
LİSESİ MEZUNLARI

Antrenörlük Eğitimi 250 200
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 250 200
Spor Yöneticiliği Bölümü 250 200
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) 250 200

 

ONLİNE BAŞVURU (BİRİNCİ AŞAMA)

 • Online kayıt başvuruları 10 - 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında Yüksekokulun resmi web adresi üzerinden ( http://besyo.comu.edu.tr ) yapılacaktır.
 •    Adaylar Üniversite Kooperatif hesabına 25 TL cari harcamalara katkı payı yatırdıktan sonra, ilgili makbuzdaki dekont numarasını Online başvuru formundaki ilgili alana girmiş olmaları gerekir. Başbakanlığın 18.01.2011 tarih ve 27819 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı "Kamu Sosyal Tesisleri Kullanımına ilişkin Tebliği" gereğince cari giderlere katkı ücreti tahakkuk ettirilir. [S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi, T.C. Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Şubesi (IBAN No: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) ].
 • Adaylar 11 Temmuz 2017 tarihinden itibaren (ÖSYM LYS Sonuç açıklama tarihi) doldurmuş oldukları bilgileri içeren Başvuru formu çıktılarını sistem üzerinden alabileceklerdir.
 • Adayların 20 Temmuz 2017 tarihi saat: 17:00’ye kadar online başvurularını yapmış olmaları gerekir.
 • Belirtilen tarih ve saatten sonra online kayıt sistemi kapanacaktır.

Online Başvuru Formu için tıklayınız

ŞAHSEN BAŞVURU (İKİNCİ AŞAMA)

 • Şahsen başvurular 21- 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Yüksekokul Öğrenci İşleri Ofisine yapılır. Bu aşamada adayların güvenlik gerekçesiyle "ıslak imzaları" alınacaktır.
 • Adaylar, online kayıtlarda beyan ettikleri belgeleri bu esnada yani 21 - 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekir.

 •  Adaylar beyanlarına uyumlu olarak "ÖYS 2017 Online Başvuru Formu (EK-1)" teslim alınır ve kendilerine "ÖYS 2017 Aday Sınav Giriş Belgesi (EK-2)" imza karşılığı teslim edilir.
 • 31 Temmuz 2017 tarihinden sonra hiçbir suret ile belge alınmaz ve kayıt yapılmaz.
 • Şahsen başvuruda tüm belge işlemleri tamamlanır ve Özel Yetenek Sınav aşamasına geçilir.


BAŞVURU EVRAKLARININ TESLİMİ

 • Online Başvuru yapan adaylar, 31 Temmuz 2017, saat 17:00’ye kadar Kayıt Sırasında İstenen Belgeleri eksiksiz olarak BESYO Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekir.
 • Adayların şahsen başvurularında gerekli olan (istenilen) belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde "ıslak imzaları" alınır ve kendilerine "ÖYS 2017 Aday Sınav Giriş Belgesi" verilir.
 • Posta ve Kargo ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz ve sorumluluk kabul edilmez.

KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Online Başvuru Formu Çıktısı” (Online Başvuru" menüsü altındaki "Başvuru Formu Çıktısı Alma" kısmından temin edilebilecektir.)
 2. ÖYS 2017 Aday Sınav Giriş Belgesi” (Kayıt sırasında kayıt bürosundan temin edilecek, aday tarafından doldurulup imzalandıktan sonra belgelerle birlikte kayıt bürosuna teslim edilecek ve kayıt bürosunda onaylandıktan sonra adaya geri verilecektir),
 3. YGS sonuç belgesinin bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez),
 4. Nüfus cüzdanı onaylı örneği,
 5. Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum onaylı)
  (Lise diploması veya mezuniyet belgesi olmayan fakat mezun olabilecek durumda olan (Bütünlemeye kalmış, tek ders sınavlarına girme hakkı olanlar) adayların da başvuruları kabul edilir.)
 6. Üç (3) adet fotoğraf: (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş)
 7. Sağlık Raporu: ÖYS Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından veya Özel Hastanelerden               alacakları  "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" (Tek hekim imzalı da kabul edilir) ibaresi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların ön kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk vb.) veya konuşma (kekemelik vb.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış ve kayıt yaptırmış olsalar dahi Öğrencilikleri iptal edilir.
 8. Milli olanlar ile Spor Lisesi Mezunları, durumlarını resmi evraklarla belgelendirmeleri zorunludur.

ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ VE YERİ

Tarih : 08-11 Ağustos 2017
Yer   : BESYO 100.Yıl Spor Salonu Terzioğlu Yerleşkesi (BESYO Binası)

 • Adaylara 01-02 Ağustos 2017 tarihinde kendilerini test edebilmeleri ve gerçek parkurda yarışabilmeleri için BESYO Öğretim elemanları refakatinde yarışma hakkı verilecektir. Bu hak isteğe bağlıdır, dileyenler katılır, katılmak isteyenler Üniversite Kooperatif hesabına yatıracakları 5 TL karşılığında bu hizmetten faydalanırlar. [S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi, T.C. Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Şubesi (IBAN No: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) ]. Deneme testine katılacak adaylardan 5 TL yatırıldığına dair makbuz talep edilir.
 • Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde kendilerine verilecek göğüs numarası ve Aday Sınav Giriş Belgesi ile sınav komisyonu önünde hazır bulunur.
 • Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.
 • Adayların başka şehirlerde ÖYS Sınavlarına girecek olmaları mazeret olarak değerlendirilmez.
 • Adaylar ÖYS Sınavları sırasında görevlilerin her türlü ikaz ve bilgilendirmelerine uymaları gerekir. Öğretim elemanlarına agresif davranan, görevlilere veya sınav cihazlarına karşı şiddet sergileyen adaylar ÖYS Sınavlarından ihraç edilir. Taşkın fiile göre haklarında suç duyurusunda bulunulur.
 • Sınav Yürütme Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 • Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
 • Kesin kayıt işlemleri ve boş kalan kontenjanların doldurulmasıyla ilgili karar Yüksekokul Yönetimi tarafından verilir ve internetten ilan edilir. Kesin kayıtlar Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda yapılır.
 • Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Beden Eğitimi ve Yüksekokul Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır. Aksi halde, yerlerine sıradaki yedeklerden asıl kayıt için hak doğar.
 • Boş kalan öğrenci kontenjanları BESYO Yönetim Kurulunun oluşturacağı takvim doğrultusunda yeniden ilana çıkılarak (en yüksek puan alanlar öncelikli olmak üzere) doldurulur.

İLETİŞİM

İrtibat Telefonları: 0 (286) 218 00 18, Dahili 3204 ve 3187
Fax : 0 (286) 218 21 77
Eposta : besyo@comu.edu.tr

 

Detaylı bilgi için lütfen bakınız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 2017 Yılı Özel Yetenek Sınav Yönergesi

 

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BESYO MÜDÜRLÜĞÜNE
2017-2018 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ

ÖYS Sınavına Müracaat Tarihleri (Online Ön Kayıtlar) 10 – 20 Temmuz 2017
Adayların Belgelerini Teslim Edecekleri Tarih Aralığı 21 - 31 Temmuz 2017
Adaylara Koordinasyon Parkurunu Test Etme Tarihi 01 - 02 Ağustos 2017
Özel Yetenek Sınav Tarihleri 08 – 11 Ağustos 2017
ÖYS Sınavı Geçici Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Aralığı 11 – 13 Ağustos 2017
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi 14 Ağustos 2017
ÖYS Sınavı Kesin Sonuçların Açıklanacağı Tarih 15 Ağustos 2017
ÖYS Sınavı Kesin Kayıtlarının Yapılacağı Tarihler 21 – 24 Ağustos 2017
ÖYS’de Boş Kalan Kontenjanların İlan edileceği Tarih 25 Ağustos 2017
ÖYS’de Boş Kontenjanların Doldurulacağı Tarih Aralığı Daha sonra ilan edilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı